Категорія: Загальні питання організації й управління науковою діяльністю молодих учених

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ – ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ФОРМ АПРОБАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

УДК 001. 891 : 378  Прошкін В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Луганський національний універ…

СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

УДК  004  Алфьоров Євген Андрійович, Херсонський державний університет СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ А…